Ketua Lembaga Penjaminan Mutu               : Miksan Ansori, M.Pd.

Sekertaris Lembaga Penjaminan Mutu      : Abd. Muqit, M.Ag.

Kapus Pemgembangan Standart Mutu     : Mega Dwi Susanti, M.Pd.

Kapus Audit dan Pengendalian Mutu         : Dr. Syafrudin, M.Pd.

                                     :